ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 στην Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ 05 Δεκεμβρίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 30 Νοεμβρίου 2023
Πρακτικό ανάρτησης και Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023 (Αρ.Πρ. 856/24.10.2023) της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης 28 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 27 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ .ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΤΗΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10 Νοεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 10 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 07 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 06 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 03 Νοεμβρίου 2023