Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των δημοσίων Α.Ε.Ι.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης είναι από 14.03.2024 έως 03.04.2024

 

 

 

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

tameio anak