ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ:

1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Α'

2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σημείωση: Λόγω του μεγάλου μεγέθους, των ''ηλεκτρονικών'' βιβλίων, χρειάζεται αρκετή ώρα για τη λήψη τους.

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρόσβαση και χρήση του υλικού είναι ελεύθερη για τους εσωτερικούς χρήστες όπως είναι οι μαθητές, οι σπουδαστές, οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι των εκπαιδευτηρίων.

Για τον δανεισμό του υλικού, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο εκπαιδευτήριο.

Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν με ευθύνη των σχολών