Α.Σ.Τ.Ε.

Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές, και λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα.  

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές, και λοιπές επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα.

Εκπαιδευτικές μονάδες:

1. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

2. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) 

                                        aste

 Προϋποθέσεις φοίτησης

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Φοίτηση

Η φοίτηση διαρκεί για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 οκτώ εξάμηνα σπουδών ενώ για τους εισακτέους παρελθόντων ετών διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.

Α) Τον Θεωρητικό , που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε εκπαιδευτικού έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.

Β) Τον Πρακτικό , που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. 
Οι σπουδαστές τοποθετούνται με μέριμνα του Υπουργείου Τουρισμού (εκτός των σπουδαστών Γ'έτους που τοποθετούνται με την διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης), για πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που άπτονται του τουριστικού τομέα.

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στον Τουρισμό, Μαγειρική, Εστιατοριακή τεχνική, Υπηρεσία ορόφων, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Διοίκησης, Αρχές Οικονομικής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαζική παραγωγή φαγητών, Μπαρ - Ποτά - Οινολογία, Εισαγωγή στους Η/Υ, Διαχείριση τροφίμων και ποτών, Στατιστική επιχειρήσεων, Γενικές αρχές Λογιστικής .

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικών μονάδων, Υπηρεσία υποδοχής και κρατήσεων, Τουριστική Οικονομία, Αρχιτεκτονική - εξοπλισμός ξενοδοχείων, Λογιστική εταιρειών, Στοιχεία δικαίου. Επιλογή ανάμεσα σε Τουριστική Κοινωνιολογία και Τουριστική Ψυχολογία.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τήρηση λογαριασμών πελατών, Μηχανοργάνωση ξενοδοχείων, Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, Εργασιακές σχέσεις, Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία).

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τουριστικό Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ξενοδοχειακή Νομοθεσία, Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών ξενοδοχείων, Διαπολιτισμική εκπαίδευση και επικοινωνία στον τουρισμό. Επιλογή ανάμεσα στα μαθήματα Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επαγγελματικός Τουρισμός, Προώθηση ξενοδοχειακού προϊόντος, Ξενοδοχειακό λογισμικό, Επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, Σεμινάριο τελειοφοίτων, Ψυχαγωγία ξενοδοχείων. Επιλογή ανάμεσα στα μαθήματα Τουριστική Ανάπτυξη και Τουριστική Πολιτική.

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή εργασία, Πρακτική άσκηση.

 

Με την υπ’ αρ. 20071/29.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού καθορίστηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών, σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων το οποίο περιλαμβάνει τρεις τομείς μαθημάτων:

Α) Τομέας Γενικής και Ειδικής Υποδομής

Β) Τομέας Επιστημονικού Τουρισμού και

Γ) Τομέας Ξενοδοχειακής Τεχνικής και Διοίκησης

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management I), Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων, Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism), Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οινολογία – Μπαρ, Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management IΙ), Αρχές Γενικής Λογιστικής, Αγγλική Ορολογία, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία, Γλώσσα Ι (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management), Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Γλώσσα ΙΙ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία, Τουριστική Γεωγραφία, Γλώσσα ΙΙΙ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία, Μεθοδολογία Έρευνας, Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design), Οργανωσιακή Ψυχολογία, Γλώσσα IV, Marketing Τουριστικών Προορισμών

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management), Ψηφιακό Marketing, Τουριστική Κοινωνιολογία, Διαχείριση Τροφίμων, Γλώσσα V, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ή Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ταλέντου, Διαχείριση Αξιοθέατων ή/και Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων ή/και Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ ή/και Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς ή/και Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία ή Πρακτική Εφαρμογή: Μελέτη Περίπτωσης, Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό, Business Leadership and Professional Development, Πρακτική άσκηση (3 μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβρη/ 3έτη)