ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης 03 Νοεμβρίου 2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 02 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 01 Νοεμβρίου 2023
Επικύρωση των αποτελεσμάτων για πρόσληψη εκπαιδευτικών στις Σχολές Ξεναγών περιόδου 2023-2024 30 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) του Υπουργείου Τουρισμού. 23 Οκτωβρίου 2023
Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2023-2024 20 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού Θράκης 17 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ. 2023-2024 17 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΙΕΚ Τουρισμού Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού. 11 Οκτωβρίου 2023