ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Οκτωβρίου 2023
Υποβολή αιτήσεων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α ́ έτος των ΑΣΤΕ 09 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων σε συνέχεια νέας περιόδου υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024 09 Οκτωβρίου 2023
Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας 06 Οκτωβρίου 2023
Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024 06 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 590 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024 06 Οκτωβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού -3 ατόμων- με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για το Ι.Ε.Κ. ΚΡΗΤΗΣ 04 Οκτωβρίου 2023
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023-2024 29 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων Β΄ κατανομής στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024 25 Σεπτεμβρίου 2023
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024 25 Σεπτεμβρίου 2023