Όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, αναρτώνται στον ιστότοπο αυτό, καθώς και σε εφημερίδες.
Αν θέλετε όμως να σας αποστείλουμε και με email, προκηρύξεις που αφορούν εισαγωγή σπουδαστών & πρόσληψη εκπαιδευτικών, ή δημοσίευση προσκλήσεων που αφορούν τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στον τουρισμό στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
στη σχετική φόρμα, θα πρέπει:

1. Να επιλέξετε όποιες κατηγορίες, από τις 5, σας ενδιαφέρουν, μαρκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι.

2. Να συμπληρώσετε ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

3. Και τέλος, πατήστε "Εγγραφή".