Ενημέρωση Προκηρύξεων:

Όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, αναρτώνται στον ιστότοπο αυτό, καθώς και σε εφημερίδες.
Αν θέλετε όμως να σας αποστείλουμε και με email, προκηρύξεις που αφορούν εισαγωγή σπουδαστών & πρόσληψη εκπαιδευτικών, στη φόρμα δεξιά σας, θα πρέπει:

1. Να επιλέξετε όποιες κατηγορίες, από τις 4, σας ενδιαφέρουν, μαρκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι.

2. Να συμπληρώσετε ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

3. Και τέλος, πατήστε "Εγγραφή".

* Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην αποστολή e-mail στον πάροχο hotmail.com, χρησιμοποιήστε e-mail από κάποιον διαφορετικό.