Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

 
 
 
Χρονικό διάστημα εγγραφών:  από 17 Οκτωβρίου έως και 19 Οκτωβρίου 2018 και  ώρες από 09:00 έως 15:00