Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019

 
 
 
Εγγραφές από 5 Οκτωβρίου έως και 11 Οκτωβρίου 2018