Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024

- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 Περίοδος εγγραφών: από 14.09.2023 έως και 20.09.2023

 --Σύνδεση  για το αποτέλεσμα της αίτησης --