ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΟΛΗ

- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων που συγκέντρωσε. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Τρίτη 18.10.2022 έως και Πέμπτη 20.10.2022 μέχρι το τέλος της μέρας