Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Προκήρυξη 

- Αίτηση

- Υπεύθ. δήλωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 26/9/2023 (ΤΡΙΤΗ) έως και  2/10/2023(ΔΕΥΤΕΡΑ).