Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022

Προκήρυξη

- Αίτηση

- Υπεύθυνη δήλωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 28/2/2022 έως και 8/3/2022.