ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ Ι.Ε.Κ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 14/12/2022 ΕΩΣ 23/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 8:30 Π.Μ-14:00 Μ.Μ