Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για το ΙΕΚ Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στη Ρόδο

Ανακοίνωση πρόσληψης

- Παράρτημα

- Αίτηση ΔΕ, ΥΕ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΑΠΟ 18/11/2022 ΕΩΣ 28/11/2022.