Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης

Ανακοίνωση

- Παράρτημα

- Παράρτημα Η/Υ

H προθεσμία υποβολής  αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους θα είναι από 12 Νοεμβρίου 2022 έως και 21 Νοεμβρίου 2022.