Ανακοίνωση του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, για την πρόσληψη πέντε ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση πρόσλήψεων

- Αίτηση ΠΕ, ΤΕ

- Αίτηση ΔΕ

- Παράρτημα ανακοίνωσης

- Παράρτημα Η/Υ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα είναι από τις 22/10 έως και 31/10